Advocaat familierecht

Wat is personen en familierecht?

Binnen het personen- en familierecht zijn zaken geregeld die op u als persoon of uw familie betrekking hebben. De advocaten familierecht van Aspremont Advocaten behandelen een breed scala aan zaken die onder het personen- en familierecht vallen. Zo kunt u in een echtscheiding verwikkeld raken of blijkt toch dat de omgangsregeling voor uw kind(eren) niet voldoet en aanpassing vraagt, danwel dat er gewijzigde omstandigheden zijn waardoor de onderhoudsbijdrage aangepast moet worden. Onze advocaten behartigen uw belangen in al deze kwesties.

Wat voor zaken behandelt een familierecht advocaat?

  • (gezamenlijke) echtscheiding;
  • beëindigen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap;
  • kinderalimentatie;
  • partneralimentatie;
  • opstellen/wijzigen omgangsregeling;
  • ouderlijk gezag;
  • wijziging naam;
  • adoptie.

Contact opnemen met de advocaat familierecht

Met oog voor uw persoonlijke belangen streven wij samen met u naar een oplossing. Onze advocaten familierecht staan naast u met raad en daad en hebben ruime ervaring in het personen- en familierecht in zowel het adviestraject als in procedures.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor 0344 - 650510 of vul het contacformulier in.

Publicatie(s):
De invloed van het Coronavirus op de alimentatie en omgang met kinderen (03-04-2020)
Eigen onderneming en gehuwd? Even aan mijn partner vragen (10-07-2020)
'Scheiden, alleen of gezamenlijk naar de advocaat (25-02-2021)
Wettelijke verdeling; waarop moet u letten! (25-09-2020)
Voorlopige voorziening in een echtscheidingsprocedure: wat is het? (29-03-2021)
Gebruiksvergoeding bij gebruik echtelijke woning (04-06-2021)
Bent u als kind onterfd? Ga dan de schenkingen van de overledene na! (16-04-2019)
Scheiden, alleen of gezamenlijk naar de advocaat? (31-10-2016)
Wat zijn de fiscale gevolgen van de echtscheiding met name als u een eigen woning hebt? (12-08-2014)