Aspremont Advocaten uit Ochten

ONDANKS DE HUIDIGE SITUATIE IS ONS KANTOOR VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN 9.00 UUR TOT 17.30 UUR GEWOON BEREIKBAAR.

De winnaar is niet hij die gelijk krijgt, maar hij die zijn doel bereikt.

Financiële en niet-financiële omstandigheden kunnen er aan ten grondslag liggen dat het te bereiken doel niet in elk geval gelijk staat met het winnen van een zaak. Het voeren van een procedure is dan niet steeds de geijkte weg. Met die visie ondersteunt Aspremont Advocaten vanuit Ochten, nabij de A15, ondernemers en particulieren. We geven juridisch advies, ondersteunen u bij het ontwikkelen van uw strategie, bemiddelen (als mediator) bij geschillen en voeren procedures.

Geheel ondernemend en gericht op resultaat.

Om nader kennis met ons te maken, kunt u vrijblijvend gebruik maken van ons maandelijkse advocatenspreekuur. U kunt daarvoor contact opnemen met ons secretariaat, telefoon 0344 - 650510.