Advocaat erfrecht

Onze advocaat erfrecht ondersteunt nabestaanden en andere betrokkenen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Een van onze advocaten, mevrouw mr. Van Ophuizen, is (aspirant)lid van de erfrechtspecialistenvereniging VEAN en partner van Stichting Magna Charta Advocaten Erfrecht.

U kunt uiteenlopende vragen hebben of zelfs geschillen hebben ten aanzien van onder meer:

- onterving;

- aanvaarding of verwerping van de nalatenschap;

- testamentair erfrecht;

- legitieme portie;

- bedrijfsopvolging;

- taak van een executeur.

De erfrechtadvocaten van Aspremont Advocaten treden hierin namens u op als deskundige partij, zowel buiten als in rechte. Wij scheppen graag duidelijkheid in veelal gecompliceerde en emotionel situaties . Samen met u komen wij tot een bevredigende oplossing.

Publicatie(s):
De verdwenen erfenis (02-07-2019)
Interview: De wettelijke verdeling van een nalatenschap (23-10-2019)
Interview: Wie zijn de erfgenamen als een van hen kort na de ander overlijdt? (08-11-2019)
De executeur maakt er een rommeltje van, wat nu? (12-02-2020)
Bent u als kind onterfd? Ga dan de schenkingen van de overledene na! (16-04-2019)
Aspremont Advocaten legt uit: hoe u uw nalatenschap kunt regelen (14-03-2018)
Erfrecht, nieuwe regels over schulden in de nalatenschap (28-10-2016)