Arbeidsrecht advocaat

Een werkgever en een werknemer betekenen veel voor elkaar. Daarom is het zaak om in een arbeidscontract goede afspraken te maken over de functie en de arbeidsvoorwaarden. Aspremont Advocaten kan u daarbij helpen. Doen er zich veranderingen voor waardoor er een geschil ontstaat? Is er sprake van (een voornemen tot) ontslag? Zijn er onduidelijkheden over wederzijdse rechten en plichten, zoals bijvoorbeeld de uitleg van een concurrentiebeding? Wij komen samen met u tot een zo effectief mogelijke oplossing. Een oplossing met het oog op de toekomst.

Publicatie(s):
Verstoorde arbeidsrelatie en transitievergoeding (31-10-2016)
Arbeidscontracten (26-08-2015)
De ontslagvergoeding in 2015 (19-08-2015)
Personeel; een noodzakelijk kwaad? (13-08-2015)