Advocaat of jurist?

Advocaten zijn flamboyante mensen, die zichzelf graag horen praten en alles beter weten. Ze houden kantoor in een statig pand en ze rijden in een dure auto. Althans, dat beeld wordt geschetst door televisieseries of sensatieverhalen in de media. Uiteraard valt het soms best mee met de vooroordelen. Maar dat er in de praktijk nogal wat misvattingen bestaan, maak ik zelf regelmatig mee. Zo blijkt veelal verwarring te bestaan over het onderscheid tussen ‘jurist’ en ‘advocaat’. Dit artikel zal duidelijkheid scheppen over wat precies het verschil is tussen een advocaat en een jurist.

Het eerste verschil zit in de opleiding. Om advocaat te kunnen worden, dient men een universitaire master rechten te hebben afgerond. Hierna mag diegene zich ‘meester in de rechten’ noemen en de titel ‘mr.’ voor zijn naam voeren. Dit betekent echter nog niet dat diegene advocaat is. Na de universiteit moet nog de beroepsopleiding worden gevolgd, die drie jaar duurt. In de rechtbank vindt de beëdiging tot advocaat plaats. Na het voltooien van de beroepsopleiding mag iemand zelfstandig het beroep advocaat uitoefenen. Wel dient een advocaat zich jaarlijks te laten bijscholen.

Een jurist heeft vaak een juridische opleiding gevolgd, bijvoorbeeld een HBO-studie rechten, maar dat hoeft niet. Jurist is namelijk geen beschermde titel, dus in principe mag iedereen zichzelf jurist noemen. Dit in tegenstelling tot advocaat; het is strafbaar om jezelf advocaat te noemen terwijl men dat niet is. Een jurist is vaak werkzaam als bedrijfsjurist, paralegal of juridisch adviseur. Kortom: iedere advocaat is een jurist, maar een jurist is niet altijd een advocaat.

De meeste bedrijfsjuristen en juristen bij rechtsbijstandsverzekeraars zijn geen advocaat. Hun werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het adviseren, onderhandelen en het treffen van een minnelijke regeling (schikken). In sommige gevallen mag een jurist een procedure bij de rechter voeren, maar in beginsel komt het procesmonopolie aan advocaten toe. Advocaten mogen vrijwel iedere procedure bij de rechter voeren, terwijl dit voor juristen beperkt is. Bij een huurkwestie of een geschil tot een bedrag van maximaal € 25.000 mag een jurist bij de kantonrechter procederen, maar als het bijvoorbeeld om een echtscheiding gaat, is bijstand van een advocaat verplicht.

Doordat het beroep van advocaat beschermd is, moeten advocaten aan wettelijke beroepskwalificaties voldoen. Zo bestaat er de Advocatenwet, waarin regels en waarborgen staan. Houdt een advocaat zich hier niet aan, dan kan hij voor de tuchtrechter worden gebracht.

Zo geldt voor advocaten de geheimhoudingsplicht. Wat de cliënt aan zijn advocaat vertelt, is vertrouwelijk en mag de advocaat dus niet verder vertellen. Daarnaast hebben advocaten een verschoningsrecht. Dat betekent dat zij in sommige gevallen mogen zwijgen. Stel dat de opsporingsdienst van de belastingdienst (FIOD) een inval bij een rechtsbijstandsverzekeraar doet, dan is de rechtsbijstandsverzekeraar verplicht medewerking verlenen. Een advocaat daarentegen hoeft de dossiers van zijn cliënten niet te laten zien. Voor juristen gelden dergelijke gedragsregels en waarborgen niet.

Laat u dus goed adviseren indien u tegen een juridisch geschil aanloopt en twijfelt of u een advocaat of jurist moet inschakelen. Ook als u een rechtsbijstandverzekering hebt; kijk in dat geval uw polisvoorwaarden na. U hebt namelijk vrije advocaatkeuze, dat is het recht om zelf een advocaat te kiezen. Neem voor meer informatie of advies gerust vrijblijvend contact op!

Betreft rechtsgebied(en):

« Terug naar het overzicht