Advocaat bouwrecht

De advocaat bouwrecht van Aspremont Advocaten heeft ruime ervaring binnen de bouw- en vastgoedsector.

Alle betrokkenen bij het bouwproces - u  als  opdrachtnemer, als opdrachtgever, als hoofd-  en onderaannemer of  u als toeleverancier in de civiele- of utiliteitsbouw dan wel de GWW-sector - worden bijgestaan door onze bouwrechtadvocaat. U kunt gerust een beroep doen op onze bouwrechtspecialist. Of het nu gaat om een discussie over:

-          meer- en minderwerk;

-          bouwtijdoverschrijding;

-          garanties;

-          aansprakelijkheid voor (verborgen) gebreken;

-          oplevergebreken

-          herziening verrekenprijzen.

Uw bouwrecht vraagstukken worden adequaat behandeld vanwege onze expertise in uiteenlopende, zoals contracten en overeenkomsten, zoals:

-          aannemingsovereenkomsten;

-          koop- en aannemingsovereenkomsten

-          samenwerkingsovereenkomsten.

De standaard voorwaarden zoals de UAV 2012, UAV-GC, Standaard RAW bepalingen, RAW-bestekken, DNR et cetera zijn voor onze advocaat bouwrecht bekend terrein.

De bouwrecht specialist van Aspremont Advocaten biedt u ondersteuning bij het opstellen van uw contracten, geeft u advies en staat u zo nodig bij in procedures voor de rechtbank, het gerechtshof óf de Raad van Arbitrage voor de Bouw.  


Publicatie(s):
Interview: Meerwerk in de bouw (23-10-2019)
Uw contractspartij komt zijn verplichtingen niet na, wat nu? (10-01-2019)
Aspremont Advocaten legt uit: kabels en leidingen in de grond? Zorgvuldig graven! (24-06-2018)
Erfdienstbaarheden, weet wat uw rechten en/of plichten zijn (10-10-2017)
Een woning met (verborgen) gebreken, wat te doen? (08-05-2017)