Wettelijke (handels)rente vorderen is altijd verstandig

Als schuldeiser kunt u, wanneer uw vordering niet op tijd wordt betaald, wettelijke (handels)rente vorderen van de schuldenaar. Deze rente is volgens de wet een schadevergoeding - ook wel vertragingsschade genoemd - voor de periode dat de schuldenaar te laat heeft betaald.

Voordat u aanspraak kunt maken op wettelijke rente moet u de schuldenaar een ingebrekestelling sturen en hem een laatste termijn geven om alsnog de vordering te voldoen. Betaalt de schuldenaar wederom niet dan is hij in verzuim en schadevergoedingsplichtig.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer er een fatale termijn is overeengekomen waarbinnen de vordering betaald had moeten zijn. Na het verstrijken van deze termijn raakt de schuldenaar automatisch in verzuim en kan direct wettelijke rente worden gevorderd.

In de wet wordt er een onderscheid gemaakt tussen wettelijke rente en wettelijke handelsrente.  Afhankelijk tussen wie de afspraken zijn gemaakt, is sprake van wettelijke rente of wettelijke handelsrente.  Wanneer door een particulier of consument niet tijdig wordt betaald dan geldt de wettelijke rente, die momenteel (eerste helft 2021) 2% is, maar halfjaarlijks kan worden aangepast. 

Om de wettelijke handelsrente te kunnen vorderen moet een van de partijen handelen vanuit een onderneming waarbij enerzijds sprake is van een betalingsverplichting en anderzijds een verplichting tot geven of doen. De wettelijke handelsrente is momenteel 8% (eerste helft 2021).

Ons advies is om altijd wettelijke (handels)rente te vorderen, zodat bij blijvende wanbetaling ook een veroordeling tot betaling aan de rechter kan worden gevraagd. De rechter heeft niet de mogelijkheid om de rente uit zichzelf op te leggen, maar alleen op uitdrukkelijke vordering. Ook is het verstandig om bij twijfel de hoogste rente te vorderen, de handelsrente, omdat de rechter wel een lagere rente kan toewijzen, maar deze niet uit zichzelf mag verhogen.  

Als u recht heeft op een schadevergoeding en deze wordt niet op tijd voldaan, kunt u ook wettelijke rente vorderen. De schuldenaar hoeft niet in verzuim te zijn en een ingebrekestelling is dan ook niet nodig.  

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben of concreet behoefte hebben aan onze expertise bij het incasseren van uw vordering? Neem gerust eens contact op met ons kantoor om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat ondernemingsrecht

« Terug naar het overzicht