Wat mag u van uw verzekeringstussenpersoon verwachten?

Aan deze zorgplicht van uw tussenpersoon is voldaan wanneer er inlichtingen zijn verstrekt, waardoor de verzekeraar bekend is met de relevante feiten voor de af te sluiten verzekeringsovereenkomst. Indien uw tussenpersoon niet over voldoende gegevens beschikt of eraan twijfelt of de gegevens volledig en juist zijn, dan dient hij nader bij zijn opdrachtgever te informeren, óók wanneer het gaat om feiten betreffende een eventueel strafrechtelijk verleden. Voorts dient uw tussenpersoon u als verzekeringnemer tijdig te informeren over de gevolgen van de feiten die hem bekend zijn geworden voor de dekking van de reeds afgesloten verzekeringspolis. Dus ook ná het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst heeft uw tussenpersoon een zorgplicht, die mede inhoudt dat erop toe wordt gezien dat de verzekering niet tijdens de looptijd haar kracht verliest, bijvoorbeeld vanwege een verzwaring van het risico waarvan de verzekeraar direct op de hoogte had dienen te worden gesteld.

De zorgplicht van uw tussenpersoon reikt zelfs zover dat hij ook met de belangen van de bij de verzekeringsovereenkomst betrokken derde(n) rekening dient te houden, te denken valt aan een leasemaatschappij, die er belang bij heeft dat de verzekeringspremie tijdig wordt voldaan. Indien er sprake is van wanbetaling dient de tussenpersoon de leasemaatschappij hierover te informeren, zodat ook deze adequaat kan handelen. Heeft u schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt? Dan is het raadzaam te laten onderzoeken of dit misschien door toedoen van uw verzekeringstussenpersoon
is en of hij voor de gevolgen aansprakelijk is.

Ook voor uw verzekeringsvraagstukken bent u bij Aspremont Advocaten aan het goede adres; u kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mw mr W.J.M. van Ophuizen.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat ondernemingsrecht

Door:
Willeke van Ophuizen

« Terug naar het overzicht