Verstoorde arbeidsrelatie en transitievergoeding

Casus arbeidsrecht: een werknemer van bedrijf A had gedurende zijn dienstverband een aanbod gekregen van de concurrent (bedrijf B). Dit aanbod hield in dat de werknemer een baan aangeboden zou krijgen mits bedrijf B de aanbesteding zou winnen, waarop zowel bedrijf B als bedrijf A hadden ingeschreven en de werknemer de presentatie van bedrijf B voor de inschrijving op die aanbesteding zou bijwonen. Bedrijf A heeft daar kennis van gekregen en vervolgens een ontbindingsverzoek wegens ernstig verwijtbaar handelen door haar werknemer ingediend.

Aangezien bedrijf A niet kon aantonen dat haar werknemer bedrijfsgevoelige informatie met concurrent B heeft gedeeld ofwel dat bedrijf A door het handelen van haar werknemer is benadeeld, was er geen grond voor ernstig verwijtbaar handelen. Wel oordeelde de kantonrechter dat er sprake was van de ontbindingsgrond ‘verstoorde arbeidsverhouding’; het staat de werknemer immers niet vrij om tijdens het dienstverband een directe concurrent op welke wijze dan ook bij te staan. Het vertrouwen van bedrijf A is daardoor beschaamd.

De ontbindingsgrond bepaalt of een transitievergoeding verschuldigd is. Gelet op het lange dienstverband en de leeftijd maakte de werknemer aanspraak op een transitievergoeding van € 29.001,10, terwijl bedrijf A geen transitievergoeding verschuldigd zou zijn geweest indien de rechter de grond ‘ernstig verwijtbaar handelen’ zou hebben aangenomen.

Mijn inziens heeft de rechter de grond ‘ernstig verwijtbaar handelen’ ten onrechte verworpen. Immers, bedrijf A heeft wel degelijk nadeel ondervonden van het handelen van de werknemer. Door de concurrent bij te staan in de aanbestedingsprocedure
heeft die concurrent – zonder betaling – gebruik kunnen maken van kennis die de werknemer heeft opgebouwd bij bedrijf A en is bedrijf A daarmee automatisch benadeeld. Het is daarbij niet van belang of er bedrijfsgevoelige informatie is overgedragen.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Betreft rechtsgebied(en):
Arbeidsrecht advocaat

Door:
Niels Uijttewaal

« Terug naar het overzicht