Advocaat contractenrecht

Overeenkomsten en contracten scheppen duidelijkheid over wat u van andere (rechts-)personen mag verwachten en zij van u. Daarom is het zaak om Aspremont Advocaten te betrekken bij het opstellen van uw contracten dan wel deze te laten controleren, dit om later interpretatievraagstukken te voorkomen.

Leidt een eenmaal tot stand gekomen verbintenis toch tot discussie of een conflict, dan behartigen wij graag uw belangen. Het gaat hierbij niet alleen om inzicht in de kleine lettertjes en juridische expertise, maar ook om het inschatten van de wederzijdse belangen. Als het mogelijk is, betrekken we uw tegenpartij in het zoeken naar een oplossing waarmee u beiden verder kunt .

Publicatie(s):
Herziening van het beslag- en executierecht, wat betekent dit voor u als schuldeiser? (25-10-2020)
Nieuw wetsvoorstel: versterking positie boeren in de keten (16-12-2020)
Wettelijke (handels)rente vorderen is altijd verstandig (01-02-2021)
Arbeidsvoorwaarden, wat u daarvan moet weten! (14-05-2019)
Concurreren kun je (af)leren; over het concurrentiebeding in overeenkomsten (09-04-2019)
Uw contractspartij komt zijn verplichtingen niet na, wat nu? (10-01-2019)
Vaste contracten moeten aantrekkelijk(er) worden! (29-11-2018)
‘Beëindigen van een huurovereenkomst via WhatsApp. Let goed op uw woorden!’ (19-09-2018)
Aspremont Advocaten legt uit: Bescherming onder (Europees) kwekersrecht (29-12-2017)
De gevolgen van een volmacht; waar moet u opletten? (12-12-2017)
‘Incasso, met het oog op de goede relatie’ (05-12-2017)
Aspremont Advocaten: Maatwerk voor uw contracten en algemene voorwaarden (27-11-2017)
Erfdienstbaarheden, weet wat uw rechten en/of plichten zijn (10-10-2017)
Algemene voorwaarden hoe zit het ook alweer? (28-10-2016)
Wat mag u van uw verzekeringstussenpersoon verwachten? (17-08-2015)
Huurincasso op maat met focus op uw rendement (06-08-2014)