Scheiden, alleen of gezamenlijk naar de advocaat?

In Nederland is alleen de rechter bevoegd een huwelijk te ontbinden, welke ontbinding alleen door een advocaat kan worden verzocht. De advocaat familierecht kan een gezamenlijk of eenzijdig verzoek tot ontbinding indienen. Het woord gezamenlijk zegt het eigenlijk al: u verzoekt samen met behulp van dezelfde familierecht advocaat de ontbinding. Helaas is een gezamenlijk echtscheidingsverzoek niet altijd mogelijk, omdat de communicatie niet meer goed verloopt. In dat geval ligt een eenzijdig verzoek meer voor de hand. Daarvoor kunt u beiden een eigen advocaat in de arm nemen, die evenwel kunnen proberen om namens u tot afspraken te komen.

Uw situatie na de scheiding dient geregeld te worden. Hierbij kunt u denken aan zaken als partneralimentatie, pensioenverevening, gebruik van de woning, verdeling van goederen et cetera. Het is raadzaam om uw wensen daartoe vast op papier te zetten, zodat deze inzichtelijk zijn voor eventueel in onderling overleg te maken afspraken.

Als u een minderjarige kind hebt, dan bent u verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden afspraken opgenomen over de verzorging en opvoeding van de minderjarige, financiën evenals vakanties schoolkeuzes en hobby’s. Lukt dit niet dan zal de rechter over bepaalde punten een beslissing nemen, waarbij het belang van het kind uitgangspunt is.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat familierecht

« Terug naar het overzicht