Kunt u zonder risico handelsrelaties opzeggen?

De opzegging van bijvoorbeeld een distributieovereenkomst kan in strijd met de goede trouw zijn en daarom ongeoorloofd. Recente jurisprudentie leert ons ook dat een opzegging van een jarenlange handelsrelatie strijdig kan zijn met het mededingingsrecht en dus nietig, zodat de leverancier toch weer moet leveren aan de opgezegde handelspartner. In het betreffende geval had de leverancier onder druk van zijn andere distributeurs, die niet blij waren met de online verkopen van hun opgezegde collega, de overeenkomst opgezegd.
Overigens worden de begrippen van distributeur en agent regelmatig door elkaar gebruikt. Kenmerkend verschil is dat de distributeur een zelfstandige positie bekleedt in tegenstelling tot een agent. Zo sluit de distributeur overeenkomsten uit eigen naam en voor eigen rekening terwijl de agent namens de leverancier optreedt en voor hem overeenkomsten met derden sluit, waarvoor hij provisie ontvangt. Een leverancier heeft dus veel meer invloed en zeggenschap over zijn agent dan over zijn distributeur. Die afhankelijkheid is de reden dat de agentuurovereenkomst expliciet in de wet is geregeld terwijl de handelspartners bij een distributieovereenkomst slechts worden beperkt door de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, de goede trouw én mededingingsregels.
Extra aandacht verdient het verschil dat een handelsagent bij beëindiging van de samenwerking vanuit de wet veelal recht heeft op schadevergoeding, een z.g. klanten-/goodwillvergoeding, in tegen­stelling tot distributeurs, bij wie dat afhankelijk is van de onderlinge afspraken. Let wel op dat in Duitsland en België ook een distributeur vanuit de wet aanspraak kan maken op een vergoeding en u als leverancier er dus verstandig aandoet Nederlands recht van toepassing te verklaren!
Indien u overweegt een (buitenlandse-) relatie aan te gaan, te beëindigen of de mogelijkheden van uw huidige (handels)overeenkomsten wil laten toetsen, neem dan vrijblijvend contact op met mr. W.J.M. van Ophuizen, zij staat u graag met woord en daad bij.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat ondernemingsrecht
Advocaat internationaal- en europees recht

Door:
Willeke van Ophuizen

« Terug naar het overzicht