Advocaat internationaal- en europees recht

Hebt u zakelijk of privé te maken met partijen uit verschillende landen?

Hebt u een internationaal geschil of wilt u dit juist voorkomen?

Onze advocaat internationaalrecht  behandelt veelvuldig kwesties waarbij (rechts-)personen of partijen van verschillende nationaliteiten dan wel met verschillende vestigings- en/of woonplaatsen betrokken zijn.

Het accent ligt daarbij op contractenrecht, in het bijzonder:

- handelsovereenkomsten;

- samenwerkingsovereenkomsten;

- leveringsovereenkomsten;

- distributieovereenkomsten;

- internationale incasso;

- (europese) pensioenafspraken;

- et cetera.

De advocaat europeesrecht en internationaalrecht onderzoekt welk recht van welk land van toepassing is en welke rechter bevoegd is van uw geschil kennis te nemen en verdedigt op grond daarvan uw belangen.

Publicatie(s):
Kunt u zonder risico handelsrelaties opzeggen? (04-08-2014)