‘Incasso, met het oog op de goede relatie’

Een pand of een woning wordt meestal met behulp van een financiering van de bank gekocht. Als banken financieringen verstrekken, willen zij zekerheid hebben dat de financiering wordt terugbetaald. Veelal wordt daarvoor een recht van hypotheek gevestigd op het registergoed. In dezelfde (hypotheek)akte wordt vaak ook een pandrecht gevestigd op bijvoorbeeld bijbehorende roerende zaken of de te ontvangen uitkeringen van een levensverzekering. Zolang u netjes uw betalingsverplichtingen nakomt, merkt u in principe niet zoveel van deze zekerheidsrechten.

Zekerheidsrechten zoals pand- en hypotheekrecht staan niet alleen ten dienste van een bank of andere financieringsinstellingen, maar ook bedrijven of particulieren kunnen dergelijke rechten vestigen. Bijvoorbeeld om de inning van een vordering zeker te stellen.

In de praktijk kom ik regelmatig ondernemers en private geldverstrekkers tegen, van wie de facturen onbetaald worden gelaten of de lening niet wordt terugbetaald. Als mij het verzoek wordt gedaan de opeisbare vordering te incasseren, dien ik daarvoor regelmatig beslag te leggen of zelfs het faillissement van de betreffende schuldenaar aan te vragen. Alhoewel de relatie vanwege de wanbetaling meestal niet zo goed meer is, komt het treffen van dergelijke incassomaatregelen de onderlinge relatie in ieder geval niet ten goede.

Goede relaties, die voorheen altijd correct betaalden, kunnen vanwege allerlei omstandigheden in financiële moeilijkheden komen te verkeren, waardoor zij niet meer tijdig aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. De schuldeiser zit dan in een spagaat. Enerzijds hecht hij waarde aan het in stand houden van de relatie, anderzijds wil hij datgene waar hij recht op heeft ontvangen.

Een betalingsregeling met een (extra) rentevergoeding is wellicht een optie, maar in geval van een (op handen zijnde) faillissement vist de schuldeiser achter het net ofwel sluit hij achteraan. Het vestigen van een recht van hypotheek of pandrecht kan dan uitkomst bieden. Daarmee kan de vordering worden zeker gesteld en krijgt de schuldenaar de ruimte om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Feitelijk merkt de schuldenaar niets van het bezwarende zekerheidsrecht, maar indien hij onverhoopt niet meer betaalt, of (toch) failliet gaat, kan de schuldeiser zijn zekerheidsrechten uitwinnen.

Er kunnen omstandigheden zijn dat het raadzaam is om bij het sluiten van een overeenkomst al een zekerheid te regelen, hetgeen veelal beide partijen duidelijkheid en rust geeft.

Het vestigen van een zekerheidsrecht vergt bijzondere aandacht. Er is een aantal formaliteiten waaraan beslist dient te zijn voldaan om te voorkomen dat het gevestigde pand- of hypotheekrecht uiteindelijk waardeloos blijkt te zijn. Een pandakte dient bijvoorbeeld openbaar te worden gemaakt om ervoor te zorgen dat dit recht ook tegenover derden werkt en zo zijn er meerdere aspecten die goed geregeld dienen te zijn.

Hebt u vragen over het vestigen of de uitleg van een pand- of hypotheekrecht, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Mr. E.M. (Niels) Uijttewaal, Vastgoedadvocaat bij Aspremont Advocaten.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat huurrecht

Door:
Niels Uijttewaal

« Terug naar het overzicht