Huurincasso op maat met focus op uw rendement

Als verhuurder van een bedrijfspand of woning kunt u te maken krijgen met betalingsproblemen van uw huurders. Niet zelden ontstaan achterstanden door betalingstoezeggingen, die niet of maar gedeeltelijk worden nagekomen.
Wanneer u uw huurpenningen niet of te laat ontvangt, is het zaak om uw huurder tijdig aan te manen en hem te wijzen op zijn betalingsverplichtingen.


Indien uw huurder in gebreke blijft, ondanks uw aanmaningen, wordt doorgaans geprobeerd om een redelijke betalingsregeling te treffen, waarbij de huurder volledig inzage dient te geven in zijn betaal- en aflossingscapaciteit.
Uit onze praktijk blijkt dat maatwerk vaak gewenst is daar er meer rekening wordt gehouden met de specifieke situatie. Dit blijkt ook de meest effectieve manier te zijn om achterstallige betalingen geïncasseerd te krijgen en bovenal afspraken te maken voor de toekomst; wenselijker dus dan kortweg incasseren middels een incassobureau. Hierdoor kan eveneens worden voorkomen dat verhoudingen te veel op scherp worden gezet, met ongewenste leegstand als gevolg.
Ons kantoor gaat hierin meer strategisch te werk dan onze collega’s. Daarnaast wordt ook op de lange termijn vinger aan de pols gehouden bij het incasseren van uw huurpenningen. Op deze wijze kan adequaat worden gereageerd op potentieel nieuwe betalingsachterstanden.


Aspremont Advocaten biedt u als laatste redmiddel eveneens ondersteuning bij ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het verhuurde in het geval uw huurder in gebreke blijft. Hiertoe dient u een gerechtelijke procedure te starten, terzake waarvan wij vooraf duidelijke afspraken met elkaar maken.


In Aspremont Advocaten vindt u een betrouwbare partner met de focus op uw rendement, die u bijstaat bij de verhuur en het beheer van uw onroerend goed. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met mevrouw mr W.J.M. van Ophuizen, advocate bij Aspremont Advocaten; het eerste half uur van uw consult is gratis.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat huurrecht

Door:
Willeke van Ophuizen

« Terug naar het overzicht