Erfrecht, nieuwe regels over schulden in de nalatenschap

Als u als erfgenaam een erfenis verwerpt, ontvangt u in principe niets maar u kunt ook niet door de schuldeisers van de overledene worden aangesproken. Dit kan anders zijn bij aanvaarding van een nalatenschap!

Bij zuivere aanvaarding volgt u als erfgenaam de overledene in alle rechten en plichten op. Dit betekent dat indien de erflater meer schulden dan bezittingen nalaat, u met uw privévermogen voor het verschil aansprakelijk bent. Door de nalatenschap tijdig - bij de notaris - beneficiair te aanvaarden, voorkomt u dit en is uw privévermogen veiliggesteld tegen schuldeisers. 

Vóór de wetswijziging kon een erfgenaam een erfenis echter al zuiver hebben aanvaard zonder zich hiervan bewust te zijn terwijl de erfenis dan ook niet meer beneficiair kon worden aanvaard. Onder het oude recht kon zelfs het ontruimen van het verzorgingshuis of het meenemen van een familiefotoalbum al tot een zuivere aanvaarding leiden. Sinds 1 september hebben alleen gedragingen die leiden tot het benadelen van schuldeisers direct een zuivere aanvaarding tot gevolg. Hierbij moet u denken aan het onttrekken van een goed aan de nalatenschap, zoals het verkopen van een nagelaten auto. De erfgenaam kan nu dus gerust de inboedel tijdelijk elders opslaan en de kostbaarheden van de overledene in zijn kluis bewaren. Van belang daarbij is wel dat de goederen slechts worden beheerd en voor de schuldeisers beschikbaar worden gehouden.

De nieuwe wet beschermt de erfgenaam in uitzonderlijke gevallen ook tegen onverwachte schulden van de overledene. Indien de overledene bijvoorbeeld onrechtmatig heeft gehandeld en hieruit - in de toekomst - een vordering tot schadevergoeding voortvloeit, heeft de erfgenaam die zuiver heeft aanvaard de mogelijk om middels een machtiging van de kantonrechter alsnog beneficiair te aanvaarden of een ontheffing te vragen waardoor hij niet in privé kan worden aangesproken.

Mr. Willeke van Ophuizen, gespecialiseerd in het erfrecht, adviseert om bij twijfel wat u (kort) na een overlijden wel of juist niet moet doen contact op te nemen ter voorkoming van onaangename verrassingen.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat erfrecht

Door:
Willeke van Ophuizen

« Terug naar het overzicht