Aspremont Advocaten legt uit: het belang van een goedgekeurde pachtovereenkomst

De pachtovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd ter voorkoming dat ongewild een reguliere pacht ontstaat met bijvoorbeeld alle bescherming voor de pachter en waardedaling van percelen als gevolg. Is de overeenkomst mondeling aangegaan, dan kan een schriftelijke vastlegging daarvan door de grondkamer worden gevorderd en wordt deze (goed)gekeurd.

Goedkeuring van het pachtcontract dient normaliter binnen twee maanden na totstandkoming te worden gevraagd.  Zolang de pachtovereenkomst niet door de grondkamer is goedgekeurd, kan de verpachter de achterstallige pachtpenningen niet in een gerechtelijke procedure van de pachter vorderen. Bovendien geldt de pachtovereenkomst dan voor onbepaalde tijd en is opzegging niet mogelijk, niet door de verpachter maar ook niet door de pachter.

Indien een pachtcontract (alsnog) wordt goedgekeurd, kan dit slechts op verzoek en in bijzondere gevallen de overeenkomst op een eerder tijdstip ingaan.

Kortom, ter voorkoming van onaangename verrassingen, is het belangrijk dat u een pachtcontract opstelt, waarin de rechten en plichten althans de onderlinge afspraken duidelijk worden vastgelegd, en deze vervolgens wordt goedgekeurd. Pas dan kan betaling van de pachtpenningen in rechte worden afgedwongen en is het voor beide partijen helder wanneer een pachtrelatie eindigt.

Heeft u vragen over uw pachtovereenkomst of bent u voornemens een pachtrelatie aan te gaan danwel daar verandering in aan te brengen, neem dan vijblijvend contact met mr. Willeke van Ophuizen van Aspremont Advocaten voor juridische ondersteuning.

Betreft rechtsgebied(en):

Door:
Willeke van Ophuizen

« Terug naar het overzicht