Aspremont Advocaten legt uit: het belang van correcte loonbetaling

Rechten en plichten tussen u en uw werknemers kunnen onder meer voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst en een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Mogelijk is ook uw bedrijf gebonden aan een cao, zoals dat bijvoorbeeld het geval is met alle hoveniersbedrijven in Nederland.

In een cao zijn veelal loonschalen opgenomen, waarvan niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken. Werknemers worden dan ingeschaald in de functieschaal die past bij hun werkzaamheden. Wordt daar toch van afgeweken en betaalt de werkgever te weinig loon, dan loopt hij het risico (onverwacht) geconfronteerd te worden met een loonvordering.

Naast het betalen van het juiste loon is het ook van belang het loon tijdig te voldoen. Bij te late betaling bent u als werkgever na drie werkdagen van het overeengekomen betaalmoment tevens een wettelijke verhoging - tot maximaal de helft van het achterstallige loon - verschuldigd.

De loonvordering kan dan ook aanzienlijk oplopen, hetgeen het volgende voorbeeld illustreert. Stel dat een werknemer, om welke reden dan ook, €350,00 loon per maand te weinig ontvangt, dan bedraagt de loonvordering na een jaar al € 4.200,00. Indien dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke verhoging dan bedraagt de vordering al snel € 6.300,00 en mag ook nog eens vermeerderd worden met wettelijke rente! Het is derhalve raadzaam op de hoogte te zijn welke regels op de arbeidsverhouding van toepassing zijn en exact te weten hoeveel u als werkgever moet betalen.

Twijfelt u of u het juiste loon aan uw werknemers betaalt of heeft u anderszins een arbeidsrechtelijke vraag? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Betreft rechtsgebied(en):

« Terug naar het overzicht