Aspremont Advocaten legt uit: Bescherming onder (Europees) kwekersrecht

De teler kan dan overwegen de betreffende bomen of planten aan een derde te verkopen ter beperking van zijn schade. Het Europees kwekersrecht biedt de kwekersrechthouder daartegen geen bescherming althans de houder kan geen winstafdracht van de teler vorderen. Het verkopen alsook het leveren van kwekersrechtelijk beschermde bomen en planten, die zonder schending van het kwekersrecht zijn vermeerderd en geteeld, is namelijk niet in strijd met het Europees kwekersrecht.

Het Europees kwekersrecht strekt zich immers niet uit tot verkoop en levering van planten en bomen van een beschermde ras, die onder een teeltcontract zijn vermeerderd en geteeld. De rechthebbende van het kwekersrecht kan dan ook op grond van Europese regelgeving geen winstafdracht of schadevergoeding van de teler vorderen op het moment dat hij het niet eens is met de verkoop van de onder het teeltcontract geteelde bomen of planten aan een derde.

De reden hiervan is dat anders de machtspositie van de kwekersrechthouder over de teler te groot zou worden. Bedenk eens de situatie dat de kwekersrechthouder weigert de in zijn opdracht geteelde bomen of planten af te nemen omdat er een discussie is over de kwaliteit of prijs. De teler zou dan geen kant op kunnen indien verkoop daarvan aan derden inbreuk op het kwekersrecht zou betekenen.

Maar, indien de kwekersrechthouder/opdrachtgever gegronde redenen heeft om de onder een teeltcontract geteelde gewassen niet van de teler af te nemen, dan kan er bij verkoop aan een derde evenwel sprake zijn van een contractbreuk en een schadevergoedingsplicht, afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Het is uiterst van belang dat in de teeltovereenkomst duidelijk wordt bepaald wat de verplichtingen van partijen over en weer zijn en wat zij derhalve van elkaar mogen verwachten ter voorkoming van discussies achteraf.

Mr. Willeke van Ophuizen, is gespecialiseerd in agrarisch en Europees recht en ondersteunt u bij het opstellen van uw contracten en al uw agrarische vraagstukken. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht
Advocaat ondernemingsrecht
Advocaat agrarisch recht

Door:
Willeke van Ophuizen

« Terug naar het overzicht