Algemene voorwaarden hoe zit het ook alweer?

Om te beginnen moeten de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard op de overeenkomst. Dit kan eenvoudig door een bepaling in de overeenkomst en/of offerte op te nemen. Daarnaast is het van belang dat de voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld, zodat de andere partij in degelegenheid is om van de voorwaarden kennis te nemen. De gebruiker van de voorwaarden moet kunnen bewijzen dat de voorwaarden tijdig zijn overhandigd.

Dat de terhandstelling van de algemene voorwaarden in de praktijk nog wel eens misgaat, blijkt uit een recente uitspraak van de
kantonrechter te Arnhem in een door mij gevoerde procedure. Een grote woonwinkel vorderde op grond van haar voorwaarden maar liefst € 6.120,- aan annuleringskosten van mijn cliënt.

De woonwinkel stelde dat haar voorwaarden altijd afgedrukt staan op de achterkant van de overeenkomst. Door erop te wijzen dat dit gezien de omvang van de voorwaarden niet mogelijk is, waartegen de woonwinkel geen tegenbewijs heeft kunnen overleggen, heeft de kantonrechter de vordering betreffende de annuleringskosten afgewezen.

De kantonrechter oordeelde bovendien dat de standaardbepaling: ‘opdrachtgever verklaart door middel van ondertekening de tekst
van deze voorwaarden te hebben ontvangen’ onvoldoende is om aan de vereiste van terhandstelling te voldoen. Bewijs van terhandstelling is dus noodzakelijk!

Goede algemene voorwaarden zijn voor een ondernemer van essentieel belang. Naast annuleringskosten worden in de voorwaarden veelal onderwerpen geregeld als eigendomsvoorbehoud, aansprakelijkheid, garanties etc. De voorwaarden zorgen ervoor dat bepaalde risico’s voor de ondernemer standaard worden afgedekt.


Doet uw wederpartij een beroep op haar algemene voorwaarden, wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of gewoon eens laten nakijken, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ook voor algemene vragen over contractenrecht kunt u bij mij trecht.

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat contractenrecht

Door:
Niels Uijttewaal

« Terug naar het overzicht