Advocaat contractenrecht

Overeenkomsten en contracten scheppen duidelijkheid over wat u van andere (rechts-)personen mag verwachten en zij van u. Daarom is het zaak om Aspremont Advocaten te betrekken bij het opstellen van uw contracten dan wel deze te laten controleren, dit om later interpretatievraagstukken te voorkomen.

Leidt een eenmaal tot stand gekomen verbintenis toch tot discussie of een conflict, dan behartigen wij graag uw belangen. Het gaat hierbij niet alleen om inzicht in de kleine lettertjes en juridische expertise, maar ook om het inschatten van de wederzijdse belangen. Als het mogelijk is, betrekken we uw tegenpartij in het zoeken naar een oplossing waarmee u beiden verder kunt .

Publicatie(s):
Algemene voorwaarden hoe zit het ook alweer? (28-10-2016)
Wat mag u van uw verzekeringstussenpersoon verwachten? (17-08-2015)
Huurincasso op maat met focus op uw rendement (06-08-2014)