Advocaat vastgoedrecht

Het vastgoedrecht heeft betrekking op alle kwesties rondom onroerende zaken. Niet alleen gebouwen, maar ook (agrarische) onbebouwde gronden. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld:

  • projectontwikkeling;
  • appartementsrechten;
  • vereniging van eigenaren;
  • aan- en verkoop;
  • financiering (hypotheek- en pandecht);
  • erfdienstbaarheden;
  • recht van uitweg;
  • burenrecht;
  • (on)bevoegd ingebruikname van andermans grond. 

 

Uw onroerend goed vraagstukken worden door onze advocaten vastgoedrecht gezien hun kennis en ervaring doelmatig en efficiënt behandeld. Zij bieden u juridische bijstand bij het opstellen van uw contracten, geven u advies bij geschillen maar ook bij voorgenomen vastgoedactiviteiten en vertegenwoordigen u zo nodig in  gerechtelijke procedures.

De vastgoedrecht specialisten van Aspremont Advocaten helpen u graag verder met uw vragen en lossen uw geschillen op.

 

Publicatie(s):
Erfdienstbaarheden, weet wat uw rechten en/of plichten zijn (10-10-2017)