Advocaat agrarisch recht

Als advocatenkantoor in een landelijke streek, heeft Aspremont Advocaten zich gespecialiseerd in agrarisch recht. Een verzamelnaam voor alle juridische kwesties rond het agrarische bedrijf, zoals:

  • pacht (flexibele en reguliere);
  • grondzaken (erfdienstbaarheid, verjaring, kavelruil e herverkaveling);
  • kwekersrecht;
  • contracten (teelt- en licentieovereenkomst en leverings- en distributieovereenkomst);
  • bedrijfsopvolging en -beëindiging en samenwerking;
  • productierechten;
  • et cetera.

 

De rol van onze advocaat agrarisch recht varieert van begeleider en adviseur tot mediator en procederend advocaat. Centraal staan uw bedrijfs- en persoonlijke belangen als agrariër, waarbij u kunt rekenen op een messcherp advies.

Publicatie(s):
Nieuw wetsvoorstel: versterking positie boeren in de keten (16-12-2020)
Aspremont Advocaten legt uit: Bescherming onder (Europees) kwekersrecht (29-12-2017)
Aspremont Advocaten: Maatwerk voor uw contracten en algemene voorwaarden (27-11-2017)
Erfdienstbaarheden, weet wat uw rechten en/of plichten zijn (10-10-2017)
Het beleid van staatsecretaris Van Dam op losse schroeven? De Regeling Fosfaatreductieplan nu al van de baan althans voor sommige melkveehouders (10-05-2017)